Inženýrská činnost


  • Nezbytnou součástí každého projektu, který je předkládán stavebnímu úřadu ke schválení je množství dokladů, vyjádření a posudků, které je nutno získat v průběhu zpracování projektu a začlenit je do projektové dokumentace.
    Inženýrská činnost zahrnuje vedení a koordinaci projektových prací, přípravu zakázky s nezbytným zajištěním potřebných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, potřebných stanovisek státní správy a správců technické infrastruktury, která jsou nutná nejen pro získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, ale také k vypracování projektové dokumentace.