Dozory staveb

V rámci realizace stavebního záměru vám můžeme nabídnout tyto druhy dozorů nad prováděnou stavbou:

  • Autorský dozor dle §152, odst.4, zák.183/2006 Sb.-stavební zákon
  • Výkon stavbyvedoucího dle §160 zák.183/2006 Sb. - stavební zákon
  • Stavební dozor dle §160 zák.183/2006 Sb.- stavební zákon
  • Technický dozor investora dle §152, odst.4, zák.183/2006 Sb. - stavební zákon