PROJEKČNÍ ČINNOST

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro následující druhy staveb:

 • Rodinné domy
 • Rekreační objekty
 • Podkrovní vestavby
 • Objekty pro výrobu a služby (prodejny, penziony, restaurace, budovy pro výrobu atd.) 
 • Občanské stavby (kanceláře, administrativní budovy, zdravotnická zařízení, mateřské a základní školy apod.)
 • Stavby pro sport a tělovýchovu
 • Rekonstrukce , přístavby, nástavby a modernizace objektů
 • Změny užívání staveb

Vypracujeme pro Vás všechny stupně projektové dokumentace dle požadavků:

 • Studie, návrh stavby
 • Dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby, pasportizace staveb, stavebně technický průzkum
 • Dokumentace bouracích prací
 • Pracujeme v oblasti pozemních staveb. V našem portfoliu naleznete projekty a realizace veřejných i obytných budov.