Rozpočty a kalkulace

Rozpočet stavebního díla patří mezi velmi důležité dokumenty stavby.

Pro různé stupně projektové dokumentace nabízíme zpracování těchto druhů rozpočtů:

  • Propočet stavby
  • Položkový rozpočet stavby
  • Výkazy výměr
  • Slepý rozpočet